Türkçe’de kaç tane kelime-sözcük var?

Merhaba !

Burada Türkçe ve diğer güncel konularla ilgili bilgi ve düşünçlerimi sizlerle paylaşacağım.

Bir dili değerli yapan nedir ?

Dilin sözcük sayısı mı, o dili konuşanların sayısı mı, dilin anlatım gücü mü, ses yapısı mı, kolay öğrenilişi mi, kolay konuşuluşu mu, kolay yazılışı mı ?

Elbette dilin değeri bunlarla ve daha başka kriterlerle ölçülebilir. Bu biraz niyete bağlıdır.

Biz, Türkçeye bilmezler tarafından yapılan bir haksızlığı yanıtlayacağız.

Türk Dil Kurumu Türkçe sözlükte 111.027 sözcük olduğu bunlardan 14.198 sözcüğün yabancı dillerden geçtiği iddia ediliyor. Kaldımı 96.829 sözcük ! Yâni, yüzbin bile değil.

Pek iyi! Bu bilgiler doğru mu?

Değil, doğru değil. Çünkü Türk Dil Kurumu Türkçedeki sözcükleri saymaktan âciz.

Birkaç örnek verelim :

Bitik= bitmiş olan / yitik= yitmiş olan /

Yâni eylemin köküne -İk eki getirilirse , o eylemin tamamlandığını , öznenin eylemin tamamlanmış hâline geldiğini tanımlayan bir sıfat elde edilir. Bu Türkçenin kurallarına tam uygun bir yapıdır.

Şimdi soruyoruz : TDK’nun Türkçe Sözlüğü’nde “gelik , kalık, esik , gidik” v.b. sözcükleri var mı ?

Yok! Yukarıdaki anlamda yok. ( Bakınız : http://www.tdkterim.gov.tr/bts/ )

Buradan çıkarılacak sonuç şudur ki, Türkçede – ik eki ile tüm eylemler(fiiller) durum sıfatı hâline getirilebilir.

O zaman Türkçedeki eylem sayısı kadar – ik eki almış sıfat Türkçe sözcük sayısına eklenmeklidir.

Aynı durum – il , – im , – in , – is , – iz , – iş v.b. ekler için de geçerlidir.

YAZIYI PAYLAŞ:
YORUM YAP:
Yorumlar Feed

  1. edib - 09 Ekim 2012, 19:26

    bence köklere eklenerek saymak yerine bu zamana kadar yazılı basında (kitap,dergi gazete vb.) kullanılmış mı ona bakmak gerekir. eğer orada kullanılmışsa bu kelimeyi dile katabiliriz.

Yeni Yorum Gönder